Autorijschool Koot on the road
In Zoetermeer.

Rijopleiding in stappen (RIS)

De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek, waarbij u stap-voor-stap leert rijden. Hiermee bent u beter voorbereid op deelname aan het verkeer. De Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder als u de vorige stap voldoende beheerst.

De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap houd in dat u iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloopt u op deze manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’ (scripts), verdeeld over vier modules.

Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van uw eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af.

In de derde toets kunt u kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft u tips ter verbetering. Bovendien kunt u voor de auto vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde.

De voordelen op een rijtje: